Äppelträd före beskärning

Medelstort äppelträd före beskärning Medelstort äppelträd före beskärning Medelstort äppelträd före beskärning Medelstort äppelträd före beskärning Medelstort äppelträd före beskärning Medelstort äppelträd före beskärning
Äppelträd före beskärning Äppelträd före beskärning Äppelträd före beskärning Äppelträd före beskärning Äppelträd före beskärning Äppelträd före beskärning

Familjeträd

Familjeträd har ofta ojämn tillväxt eftersom de är sammansatta av olika äppelsorter. En del grenar växer rakt upp medan andra grenar växer mer vågrätt. Somliga grenar växer kraftigare medan andra kanske knappt växer alls. Därför är det bra att beskära dessa famlijeträd varje år för att tillväxten inte ska bli så ojämn att trädet riskerar att få kraftig övervikt åt något håll. 

Tillbaka till Beskärning

Äppelträd efter beskärning

Medelstort äppelträd efter beskärning Medelstort äppelträd efter beskärning Medelstort äppelträd efter beskärning Medelstort äppelträd efter beskärning Medelstort äppelträd efter beskärning Medelstort äppelträd efter beskärning
Äppelträd efter beskärning Äppelträd efter beskärning Äppelträd efter beskärning Äppelträd efter beskärning Äppelträd efter beskärning Äppelträd efter beskärning
Ungt familjeträd efter beskärning Ungt familjeträd efter beskärning Ungt familjeträd efter beskärning Ungt familjeträd efter beskärning Ungt familjeträd efter beskärning Ungt familjeträd efter beskärning