Referensträd

Man kan studera träd som är beskurna. Platserna är valda med hänsyn till att de ska vara lätta att överblicka, men observera att träden endast kan betraktas från platser utanför tomten.  Dessa träd finns på följande adresser:

 

Adress; Beskurna år; Sorter.

Diskusgatan 60, Rönnby; 2010-2020. Två äppelträd.

Viktkastargatan 12, Rönnby; 2012--2020. Ett äppelträd. 

Rocklunda ridskola, Rocklunda; 2013-2020. Ett äppelträd. 

Mastvägen 1, Framnäs; 2011-2019: ett äppelträd

Granbovägen 6, Hökåsen; år 2013-2014, 2016, 2018: fyra äppelträd

Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning

Bilder på beskurna äppelträd visas under: Beskärning- Beskurna träd i bild, länk här

Grönt Kort för att beskära träd och buskar

Läs mer om vad Grönt kort innebär här.

Övrig kompetens

Läs mer om övrig kompetens här. 

Om Preparera

Läs mer om mitt företag Preparera här.