Referensträd

Man kan studera träd som är beskurna. Platserna är valda med hänsyn till att de ska vara lätta att överblicka, men observera att träden endast kan betraktas från platser utanför tomten.  Dessa träd finns på följande adresser:

 

Adress; Beskurna år; Sorter.

Diskusgatan 60, Rönnby; 2010-2020. Två äppelträd.

Viktkastargatan 12, Rönnby; 2012--2020. Ett äppelträd. 

Rocklunda ridskola, Rocklunda; 2013-2020. Ett äppelträd. 

Mastvägen 1, Framnäs; 2011-2019: ett äppelträd

Granbovägen 6, Hökåsen; år 2013-2014, 2016, 2018: fyra äppelträd

Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning Pelaravenbok efter beskärning

Bilder på beskurna äppelträd visas under: Beskärning- Beskurna träd i bild, länk här

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Läs mer om vad Grönt kort innebär här.

Läs mer om övrig kompetens här. 

Att erbjuda hjälp med att sköta fleråriga växter i trädgårdar, är anledningen till att Preparera startades av Ingrid Lindström år 2011. Genom att sprida kunskap om framför allt träd är förhoppningen att bidra till att träd kan bevaras och samtidigt få ett utseende som liknar det naturliga växtsättet. Sådana träd blir också vackra och funktionella träd. Jag hjälper också till med rosor och övriga buskar.

Intresset för växter började mycket tidigt och allt eftersom har intresset utvidgats från krukväxter till att omfatta även växter i naturen men framför allt i trädgårdar. Det är de större växterna som fascinerar mest, d.v.s. träd och buskar, men i viss mån även övriga fleråriga växter. Med de större växterna går det lätt att skapa och förändra i en trädgård. Ingen trädgård borde sakna träd!

Godkänt för F-skatt och har Ansvarsförsäkring. 

Läs mer om mitt företag Preparera här.