För både unga och gamla träd är beskärningens syfte att få fungerande och vackra träd. 

Beskärning av äldre träd

Minska i omfång Minska i omfång Minska i omfång Minska i omfång Minska i omfång Minska i omfång

Ett äldre träd kan behöva begränsas i omfång. Har det blivit för stort kan det minskas i storlek där man vid beskärningen reducerar grenverket med cirka en tredjedel per år, under några år i följd.Trädet hinner på så vis anpassa sig till en mindre kostym. Mindre lämpliga eller spetsiga grenvinklar eller sned tillväxt försöker man korrigera i det här sammanhanget.

Om man råkar ta bort för mycket av trädet vid beskärningen kommer snabbt en massa vattskott. Det är årsskott (nödskott) som växer rakt upp från grova grenar och stam. Detta är definitivt inte den sorts tillväxt man vill ha.

På gamla träd strävar man efter att ta bort äldre grenar och lämna plats för yngre grenar. Med lämpliga åtgärder undviks en kvast med vattskott, för att i stället få en tillväxt av grenar som blir bra fruktgrenar framöver.

Beskärning av unga träd

Plommonträd före beskärning Plommonträd före beskärning Plommonträd före beskärning Plommonträd före beskärning Plommonträd före beskärning Plommonträd före beskärning

De första tre årens beskärningar är mycket viktiga för trädets fortsatta funktion, styrka och utseende.

Nyplanterade träd bör man absolut beskära året efter att det planterats. Man eftersträvar vid den beskärningen att trädet från början ska ges en mer kompakt form för att det ska bli ett starkt träd. Toppen ska vara högsta skottet och de övriga 3-4 grenarna som man sparar vara väl förgrenade och fördelade. Man kortar sen in toppen och de övriga grenarna så att formen liknar en pyramid efter beskärningen. 

(Trädet som visas bredvid är några år, och illustrerar inte den första beskärningen).

Plommonträd efter beskärning Plommonträd efter beskärning Plommonträd efter beskärning Plommonträd efter beskärning Plommonträd efter beskärning Plommonträd efter beskärning

Uppbyggnadsbeskärningen fortsätter man med i ytterligare två år men med förhållandevis minskande mängd av trädet. En väl avvägd uppbyggnadsfas främjar också kvaliteten på frukten i ett längre perspektiv och förebygger framtida problem som sjukdomar. Trädet blir luftigt vilket tillåter frukten att bli solbelyst och trädet att torka upp efter regn.

Uppbyggnadsfasen gäller för alla fruktträd, även stenfruktträd.

Många lyckas bra med att beskära sina äldre träd själva, men beskärningen av de nya träden de första åren, för att bygga upp ett starkt fruktträd, är svårare än de flesta tror. Att anlita någon med utbildning för det är en bra och prisvärd investering.

Beskurna träd i bild

Bilder på beskurna träd hittar du här. 

Lämplig tidpunkt - tidsåtgång

Vilken tidpunkt man väljer beror på vilket resultat man vill ha. Generellt sett ger beskärning på våren mer tillväxt medan beskärning på sensommar och höst ger en svagare tillväxt. Äppelträd och päronträd är inte så känsliga för vilken tidpunkt man väljer, tidigt eller sent på säsongen. Det betyder däremot inte att man kan beskära dem flera gånger per år.

Man bör också undvika de veckor på våren när bladen kommer och de veckor på hösten när bladen faller. 

Tiden det tar att beskära ett träd beror på hur trädet ser ut och hur det ser ut runt omkring trädet.