Om Preparera

Att erbjuda hjälp med att sköta fleråriga växter i trädgårdar, är anledningen till att Preparera startades av Ingrid Lindström år 2011. Genom att sprida kunskap om framför allt träd är förhoppningen att bidra till att träd kan bevaras och samtidigt få ett utseende som liknar det naturliga växtsättet. Sådana träd blir också vackra och funktionella träd. Jag hjälper också till med rosor och övriga buskar.

Intresset för växter började mycket tidigt och allt eftersom har intresset utvidgats från krukväxter till att omfatta även växter i naturen men framför allt i trädgårdar. Det är de större växterna som fascinerar mest, d.v.s. träd och buskar, men i viss mån även övriga fleråriga växter. Med de större växterna går det lätt att skapa och förändra i en trädgård. Ingen trädgård borde sakna träd!

Godkänt för F-skatt och har Ansvarsförsäkring.

Datalagring GDPR

För att kunna fakturera er som kunder behöver jag namn och postadress och för att kunna kommunicera behöver jag telefonnummer eller e-postadress.

För de som vill ha RUT-avdrag behöver jag även det personnummer som fakturan är utställd på.

Dessa peronuppgifter finns lagrade i låst dator och jag delar inte uppgifterna med någon annan.

Beskärare på plats

Beskärare Beskärare Beskärare Beskärare Beskärare Paus i beskärningen

Alla verktyg och all utrustning inför jobbet tillhandahåller jag, ingenting behöver finnas på plats förutom träden

Verktyg betyder specialsågar av olika storlekar samt sekatörer och stegar

25 år som språklärare vid olika grund- och gymnasieskolor har gett erfarenheter av undervisning, erfarenheter som nu t.ex. kommer till användning när jag demonstrerar och berättar om beskärning. Ingrid har Lärarlegitimation för att undervisa i engelska och tyska upp till och med gymnasiet. Men det är skönt att vara sin egen nu!

Ordet Preparera finns i flera moderna språk och betyder ungefär förbereda. Kunder får hjälp att förbereda sina växter för kommande säsonger och för kommande god tillväxt. Ingrid är ansvarig för allt arbete som utförs men anlitar också andra för en del uppdrag.