Fördjupad trädvård och beskärning

Sprickor i träd Bedömning av trädets skick

Våren 2013 gick Ingrid en kurs i Fördjupad trädvård och beskärning anordnad av Akademi Båstad med godkänt resultat.

Kursens var inriktad på att ge fördjupad kunskap och insikt i ämnena för att kunna anlitas som en nyckelperson som kan fatta beslut om olika åtgärder och insatser samt ibland genomföra dem, men som också vet när annan expertis bör tillkallas eller när hoppet är ute för ett träd.

Kursens innehåll bland annat:

  • Visuell trädbedömning
  • När man vet att ett träd är ett riskträd
  • Vård och vitaliseringsprogram för träd
  • Trädens vatten- och näringsbehov
  • Hur växterna fungerar under mark och hur man bygger bra växtbäddar
  • Problem vid etableringen
  • Senaste kunskap kring beskärning av träd och buskar

 

Övrigt

  • Fördjupningskurserna Beskärning av fruktspaljéer samt Rosbeskärning anordnad av Riksförbundet Svensk Trädgård.
  • Kunskaper om Ekosystem i trädgården genom högskolestudier vid Högskolan i Halmstad.
  • Ympning av fruktträd anordnad av Västerås Trädgårdssällskap.